beef bone-in

Polish English UNECE No
półtusza Side 1000
tusza Whole Carcase 1001
ćwierćtusza tylna (5. żeber) Hindquarter (5-rib) 1009
ćwierćtusza tylna Hindquarter 1010
ćwierćtusza tylna (3. żebra) Hindquarter (3-rib) 1010
ćwierćtusza tylna (0. żeber) Hindquarter (0-rib) 1011
ćwierćtusza tylna (1. żebro) Hindquarter (1-rib) 1012
ćwierćtusza tylna (2. żebra) Hindquarter (2-rib) 1013
ćwierćtusza tylna (7. żeber) Hindquarter (7-rib) 1014
ćwierćtusza tylna (8. żeber) Hindquarter (8-rib) 1015
ćwierćtusza tylna (4. żebra) Hindquarter (4-rib) 1016
ćwierćtusza tylna (6. żeber) Hindquarter (6-rib) 1017
ćwierćtusza tylna (9. żeber) Hindquarter (9-rib) 1018
ćwierćtusza tylna (10. żeber) Hindquarter (10-rib) 1019
ćwierćtusza tylna cięcie pistoletowe (8. żeber) Pistola Hindquarter (8-rib) 1020
ćwierćtusza tylna cięcie pistoletowe Pistola Hindquarter 1020
ćwierćtusza tylna cięcie pistoletowe (1. żebro) Pistola Hindquarter (1-rib) 1021
ćwierćtusza tylna cięcie pistoletowe (2. żebra) Pistola Hindquarter (2-rib) 1022
ćwierćtusza tylna cięcie pistoletowe (3. żebra) Pistola Hindquarter (3-rib) 1023
ćwierćtusza tylna cięcie pistoletowe (4. żebra) Pistola Hindquarter (4-rib) 1024
ćwierćtusza tylna cięcie pistoletowe (5. żeber) Pistola Hindquarter (5-rib) 1025
ćwierćtusza tylna cięcie pistoletowe (6. żeber) Pistola Hindquarter (6-rib) 1026
ćwierćtusza tylna cięcie pistoletowe (7. żeber) Pistola Hindquarter (7-rib) 1027
ćwierćtusza tylna cięcie pistoletowe (9. żeber) Pistola Hindquarter (9-rib) 1028
ćwierćtusza tylna cięcie pistoletowe (10. żeber) Pistola Hindquarter (10-rib) 1029
ćwierćtusza przednia popistoletowa z łatą (4. żebra) Forequarter and Flank (Pistola Forequarter) (4-rib) 1049
ćwierćtusza przednia popistoletowa z łatą Forequarter and Flank (Pistola Forequarter) 1050
ćwierćtusza przednia popistoletowa z łatą (5. żeber) Forequarter and Flank (Pistola Forequarter) (5-rib) 1050
ćwierćtusza przednia popistoletowa z łatą (6. żeber) Forequarter and Flank (Pistola Forequarter) (6-rib) 1051
ćwierćtusza przednia popistoletowa z łatą (7. żeber) Forequarter and Flank (Pistola Forequarter) (7-rib) 1052
ćwierćtusza przednia popistoletowa z łatą (8. żeber) Forequarter and Flank (Pistola Forequarter) (8-rib) 1053
ćwierćtusza przednia popistoletowa z łatą (9. żeber) Forequarter and Flank (Pistola Forequarter) (9-rib) 1054
ćwierćtusza przednia popistoletowa z łatą (10. żeber) Forequarter and Flank (Pistola Forequarter) (10-rib) 1055
ćwierćtusza przednia popistoletowa z łatą (11. żeber) Forequarter and Flank (Pistola Forequarter) (11-rib) 1056
ćwierćtusza przednia popistoletowa z łatą (12. żeber) Forequarter and Flank (Pistola Forequarter) (12-rib) 1057
ćwierćtusza przednia popistoletowa z łatą (13. żeber) Forequarter and Flank (Pistola Forequarter) (13-rib) 1058
ćwierćtusza przednia (10. żeber) Forequarter (10-rib) 1060
ćwierćtusza przednia (11. żeber) Forequarter (11-rib) 1061
ćwierćtusza przednia (12. żeber) Forequarter (12-rib) 1062
ćwierćtusza przednia Forequarter 1063
ćwierćtusza przednia (13. żeber) Forequarter (13-rib) 1063
ćwierćtusza przednia (6. żeber) Forequarter (6-rib) 1064
ćwierćtusza przednia (5. żeber) Forequarter (5-rib) 1065
ćwierćtusza przednia (7. żeber) Forequarter (7-rib) 1066
ćwierćtusza przednia (9. żeber) Forequarter (9-rib) 1067
ćwierćtusza przednia (8. żeber) Forequarter (8-rib) 1068
udziec z kością Butt 1500
udziec z kością i krzyżową Butt and Rump 1502
udziec Butt 1503
udziec (kula) z kością i nadprężem Butt / Shank - Off 1510
udziec (kula) z kością bez nadpręża Butt Square Cut 1520
rostbef i antrykot z kością Loin (Bone-In) 1525
rostbef z kością, z krzyżową i polędwicą (6-8 żeber) Rump and Loin (6-8R) 1538
rostbef z kością, z krzyżową i polędwicą (4-6 żeber) Rump and Loin (4-6R) 1539
rostbef z kością, z krzyżową i polędwicą (3. żebra) Rump and Loin (3-rib) 1540
rostbef z kością, z krzyżową i polędwicą Rump and Loin 1540
rostbef z kością, z krzyżową i polędwicą (0. żeber) Rump and Loin (0-rib) 1541
rostbef z kością, z krzyżową i polędwicą (1. żebro) Rump and Loin (1-rib) 1542
rostbef z kością, z krzyżową i polędwicą (2. żebra) Rump and Loin (2-rib) 1543
rostbef z kością i z polędwicą (3. żebra) Shortloin (3-rib) 1550
rostbef z kością i z polędwicą Shortloin 1550
rostbef z kością i z polędwicą (0. żeber) Shortloin (0-rib) 1551
rostbef z kością i z polędwicą (1. żebro) Shortloin (1-rib) 1552
rostbef z kością i z polędwicą (2. żebra) Shortloin (2-rib) 1553
rostbef i antrykot (z kością) z całą polędwicą z warkoczem Loin (Bone-In) with full tenderloin 1566
szponder – trójkąt Ribs 1597
szponder z mostkiem i przeponą Full Rib Set 1599
antrykot z okrywą i z kością (5. żeber) Ribs - Prepared (5-rib) 1600
antrykot z okrywą i z kością (6. żeber) Ribs - Prepared (6-rib) 1601
antrykot z okrywą i z kością (7. żeber) Ribs - Prepared (7-rib) 1602
antrykot z okrywą i z kością (8. żeber) Ribs - Prepared (8-rib) 1603
antrykot z okrywą i z kością (9. żeber) Ribs - Prepared (9-rib) 1604
antrykot z okrywą i z kością Ribs - Prepared 1604
antrykot z okrywą i z kością (4. żebra) Ribs - Prepared (4-rib) 1605
rozbratel z kością (5. żeber) Chuck - Square Cut (5-rib) 1615
rozbratel z kością (4. żebra) Chuck - Square Cut (4-rib) 1616
rozbratel z kością (6. żeber) Chuck - Square Cut (6-rib) 1617
rozbratel z kością Chuck - Square Cut 1617
łopatka z kością komplet Bone-In Shoulder 1621
rozbratel – cięty wzdłużnie (z kością) Chuck roll- long cut (Bone-in) 1622
łopatka i noga przednia Shoulder and foreleg 1626
kark Neck 1630
mostek z kością (10. żeber) Brisket (10-rib) 1640
mostek z kością (11. żeber) Brisket (11-rib) 1641
mostek z kością (12. żeber) Brisket (12-rib) 1642
mostek z kością Brisket 1643
mostek z kością (13. żeber) Brisket (13-rib) 1643
mostek część przednia (z kością) (5. żeber) Brisket point end (5-ribs) 1650
mostek część przednia (z kością) Brisket point end (Bone-in) 1650-1653
mostek część przednia (z kością) (4. żebra) Brisket point end (4-ribs) 1651
mostek część przednia (z kością) (6. żeber) Brisket point end (6-ribs) 1652
mostek część przednia (z kością) (7. żeber) Brisket point end (7-ribs) 1653
mostek część brzuszna (z kością) (5. żeber) Brisket navel end (Bone-in) (5 ribs) 1660
mostek część brzuszna (z kością) Brisket navel end (Bone-in) 1660-1665
mostek część brzuszna (z kością) (6. żeber) Brisket navel end (Bone-in) (6 ribs) 1661
mostek część brzuszna (z kością) (6. żeber) Brisket navel end (Bone-in) (6 ribs) 1662
mostek część brzuszna (z kością) (7. żeber) Brisket navel end (Bone-in) (7 ribs) 1663
mostek część brzuszna (z kością) (8. żeber) Brisket navel end (Bone-in) (8 ribs) 1664
mostek część brzuszna (z kością) (9. żeber) Brisket navel end (Bone-in) (9 ribs) 1665
mostek płat żebrowy Brisket Rib Plate 1673
mostek część gruba Brisket Point (Sternum) 1674
goleń Shin-shank 1680
goleń (z pręgą) z kością przednia ćwierćtusza Forequarter Shin - Shank 1682
goleń (z pręgą) z kością tylna ćwierćtusza Hindquarter Shin - Shank 1683
szponder środkowy (krótkie żebra) (1. żebro) Short Ribs (1-rib) 1686
szponder środkowy (krótkie żebra) (2. żebra) Short Ribs (2-rib) 1687
szponder środkowy (krótkie żebra) (3. żebra) Short Ribs (3-rib) 1688
szponder środkowy (krótkie żebra) (4. żebra) Short Ribs (4-rib) 1689
szponder środkowy (krótkie żebra) (5. żeber) Short Ribs (5-rib) 1690
szponder środkowy (krótkie żebra) (6. żeber) Short Ribs (6-rib) 1691
szponder środkowy (krótkie żebra) (7. żeber) Short Ribs (7-rib) 1692
szponder środkowy (krótkie żebra) (8. żeber) Short Ribs (8-rib) 1693
szponder środkowy (krótkie żebra) (9. żeber) Short Ribs (9-rib) 1694
szponder środkowy (krótkie żebra) Short Ribs 1694
żebra z mięśniami międzyżebrowymi Spare Ribs 1695