Research Staff


KUL Semantic Web Sepecialists


trypuzRobert Trypuz

Assistant professor at the Faculty of Philosophy at the John Paul II Catholic University of Lublin (Poland).

He received his PhD in Informatics and Telecommunication from the University of Trento. 2004 – 2007 he has been a PhD student and a researcher in Laboratory for Applied Ontology (LOA), ISTC-CNR. Dr. Trypuz has been a visiting professor in the Logic, Interaction, Language, and Computation Group (LILaC) of IRIT at Université Paul Sabatier (France) and at Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University, Osaka (Japan). Currently, he cooperates with MakoLab S.A. being involved in building of Schema.org extensions and GLEIO.

IT skills: Semantic Web technology, Linked Open Data technology, SPARQL, Ontology Engineering, Knowledge Representation, OWL, RDF(S), SPARQL, SWRL, XML/XSD, Ontology tools: Protégé, JAVA OWL-API programming, HCI, DB modeling, UML, ER, RDBMS environment: MySQL.


kulicki-ontoPiotr Kulicki

Associate professor in the Faculty of Philosophy at the John Paul II Catholic University of Lublin (Poland).

He studied philosophy at the Catholic University of Lublin (1987-1993) and computing science at Oxford University – Wadham College / Computing Laboratory (1994-1995). His research focuses on design of information systems (esp. ontological engineering and ontology driven database design) and logic (logic of names and logical description of multiagent systems with the use of deontic and epistemic logic). He has been a visiting scholar at Katholieke Universiteit Leuven (2002), Oxford University (2010) and Utrecht University (2012).

IT skills: Ontology Engineering, Knowledge Representation, OWL, RDF(S), SQL, SQL/PL, Prolog.


garbacz-ontoPaweł Garbacz

Associate professor in the Faculty of Philosophy at the John Paul II Catholic University of Lublin (Poland). He teaches formal logic and set theory. His research focuses on the interdisciplinary problems in Artificial Intelligence, in particular on those topics that combine the rigor of formal logic with the philosophical insights. Dr. Garbacz has been a visiting professor at Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven (Belgium), Laboratory for Applied Ontology, Institute of Cognitive Sciences and Technologies, Trento (Italy), and Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University, Osaka (Japan).

IT technical skills: Programming Languages, Proficient in: Java, C#, Familiar with: Python, R, Knowledge Representation Languages, Proficient in: OWL, RDF(S), UML, Familiar with: AIML, CLIF, SPARQL, SWRL, XML/XSD, Software & Technologies, RDBMS environment: MySQL, MS Access, Talend Data Integration, ORM environment: Hibernate, Programming platforms: Visual Studio (+Team Foundation Server), NetBeans, Eclipse, UML support software: Enterprise Architect, Rational Software Modeler, Rational XDE, Ontology tools: Protégé, Altova Semantic Works, TopBraid, Programming toolkits for ontologies: Jena, OWLAPI, Pellet, Text analysis tools: Lucene, Data mining tools: Weka.


trojczak-ontoPrzemysław Grądzki

Geniusz komputerowy 🙂 Orędownik idei wolnego oprogramowania.


trojczak-ontoRafał Trójczak

PhD student at Faculty of Philosophy at the John Paul II Catholic University of Lublin (Poland).

He earned his master’s degree from John Paul II Catholic University of Lublin.

He’s doing research in the fields of applied ontologies and knowledge representation.

IT technical skills: Programming languages: Java, Scala, PHP, HTML/CSS, JavaScript (with jQuery), C/C++ (basics), Knowledge Representation Languages: OWL, RDF(S), UML, Java technologies: (some of) JEE technologies, Hibernate, Sping, OWL-API, JUnit, Jena (basics), Databases: MySQL, PostgreSQL (basics), Other: UML, software design patterns, TDD, Linux.


Cooperators


szady ontoBogumił Szady

dr hab. Bogumił Szady

Katedra Historii XVI-XVIII wieku

e-mail: szady@kul.lublin.pl

Szczegółowe informacje na stronie Katedry Historii XVI-XVIII w.


wierzbickiJerzy Wierzbicki

Od 2005 roku do dzisiaj Prezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM).

Współautor systemu produkcji wołowiny wysokiej jakości Quality Meat Program (QMP).

Kierownik Zadania „Badania popytu” w projekcie ProOptiBeef realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Uczestnik prac Polskiej Platformy Technologicznej Żywności.

Ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych w Grupie Roboczej MRiRW ds. PROW 2014-2020

Przewodniczący Komitetu ds. Promocji w Radzie Gospodarki Żywnościowej organie doradczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Promocji Produktów Rolnych COPA COGECA, reprezentacji europejskich rolników i spółdzielni rolniczych

Członek Grupy Doradczej Promocja Produktów Rolnych oraz Grupy Doradczej Jakość Produktów Rolnych przy Komisji Europejskiej.


andrzej maryniarczyk ontoks. Andrzej Maryniarczyk

Director of the Chair of Metaphysics of the Catholic University of Lublin; President of the Polish Thomas Aquinas Association; Editor-in-chief of the 10-volume Universal Encyclopedia of Philosophy (2000 – 2009) and of the two-volume Encyclopedia of Polish Philosophy (2011)

AREAS OF RESEARCH: metaphysics, methodology of metaphysics, theory of metaphysical knowledge, philosophical anthropology


wierzbickaAgnieszka Wierzbicka

Kierownik Zakładu Techniki w Żywieniu
Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
Ekspert EFSA (European Food Safety Authority)
Ekspert NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
Ekspert PZPBM (Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego)
Ekspert w Systemie Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System)
Ekspert BCCI – udział w projekcie “…NO GAPs”. EU Ref. PHARE /2005/107-508 (standaryzacja bezpieczeństwa i jakości surowców rolnych) – doradztwo w zakresie standaryzacji produkcji surowców rolnych
Ekspert w 7 PR – ekspert recenzent projektów naukowo-wdrożeniowych w 7 Programie Ramowym
Recenzent projektów naukowych i naukowo-wdrożeniowych w ramach działania 1.3 programów – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
udział w projekcie inicjatywy klastrowej w województwie podlaskim pt. „Podlaski klaster przetwórstwa rolno-spożywczego” w ramach Działania 2.6 ZPORR – opracowywanie wykładów i ekspertyzy
udział w projekcie inicjatywy klastrowej w województwie warmińsko-mazurskim – Inicjatywa Klastrowa na Warmii i Mazurach pt. „Wsparcie rozwoju inicjatywy klastrowej na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w branży produkcji mięsa wołowego w celu podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw wymiany wiedzy i technologii oraz podnoszenia ich konkurencyjności” – opracowywanie wykładów i ekspertyzy
Kierownik Projektu UDA-POIG.01.03.01-00-204/09-03 „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”
Koordynator Projektu w SGGW POIG.01.01.02-14-090/09-03 Biożywność – innowacyjne funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego.


wozniakAlicja Wierzbicka


michalska3Marlena Michalska

Engineer of Animal Sciences, Master student of Animals Sciences at the Faculty of Animal Science at the Warsaw University of Life Sciences (SGGW). Foundress and chairman of the Livestock breeders – students research circle at the Faculty Science at the Warsaw University of Life Sciences. She works in the Polish Beef Association, taking part in the project “Optimizing beef production in Poland in accordance with the strategy, from the fork to the farm”. Interests: animal production, breeding of cattle, livestock disease, artwork.


Comments are closed.