History

W maju 2016 roku, w ramach NPRH, zaczęliśmy realizację projektu

Projekt: Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej

Głównym celem projektu jest rozwiązanie podstawowych i istotnych problemów związanych z gromadzeniem i integracją informacji o charakterze geograficzno-historycznym. Zadania projektu, realizowane we współpracy historyków, geografów, ontologów i informatyków, będą dotyczyły teoretycznych założeń oraz metod gromadzenia informacji w taki sposób, aby możliwa była integracja zbiorów pochodzących z różnych źródeł, dotyczących różnych okresów oraz posiadających odmienną zawartość treściową (merytoryczną).

Integracja danych o charakterze geograficzno-historycznym, które posiadają zróżnicowany zakres treściowy będzie opierała się na opisie analizowanych zjawisk w języku naturalnym oraz w językach ontologii o różnym stopniu formalizacji. W oparciu o zgromadzony materiał oraz ontologie wyższego rzędu zostanie opracowana ontologia dziedzinowa (geograficzno-historyczna) dla dwóch podstawowych zagadnień: rozwoju jednostek osadniczych oraz jednostek administracyjnych na ziemiach polskich. Posłuży ona do zbudowania modelu logicznego oraz fizycznego czasowo-przestrzennej bazy danych dla gromadzenia informacji na temat rozwoju osadnictwa i podziałów terytorialnych ziem polskich.


We obtained some preliminary results in the area of ontological engineering for historical research. Historical information systems are still in the initial stage of development. Our experience hitherto shows that the decisive stage in the development of such systems is a conceptual model and ontological engineering seems to be the right tool to build it. Our particular aim is to develop a database system for the history of the administrative structure of the Catholic Church in Central-Eastern Europe in the so-called pre-statical period, i.e. roughly from XII to XIX century.

We use DOLCE as a foundational ontology, especially its part concerning social objects. We build an axiomatic system that formally defines the basic notions of those structures and may be interpreted as the conceptual scheme of this database.

Our aim, as a case study, was to develop a database system to store information on history of the administrative structure of the Catholic Church in Central-Eastern Europe. Our initial experience with the subject shows that the decisive stage in the development of the system is a conceptual model of the objects and processes involved. It turns out that the domain in question is surprisingly complex, so we focused only on a selection of such entities. Namely, we present an axiomatic system that is supposed to formally define the following notions, which are considered in historical research as salient to the aforementioned domain:

  • beneficium ecclesiaticum
  • parochia and beneficium parochialis
  • plebanus, patronus, and parochianus
  • territorium parochiae

Publication

Paweł Garbacz, Robert Trypuz, B. Szady, Piotr Kulicki, P. Gradzki, M. Lechniak: Towards a formal ontology for history of church administration. In: International Conference on Formal Ontology in Information Systems (FOIS), pp. 345–358, IOS Press, 2010, ISBN: 978-1-60750-534-1.

UML diagram of SacrOnt ontology

SACRONTPDB

Comments are closed.