Meta-Ontology

The project was funded by the Ministry of Science and Higher Education (N N101 150037).


Project publications

  • Paweł Garbacz, Robert Trypuz: A Metaontology for Applied Ontology. In: Journal of Applied Ontology, 8 (1), pp. 1-30, 2013, ISSN: 1570-5838.
  • Paweł Garbacz, Robert Trypuz: Ontologie poza ontologia -- Studium metateoretyczne u podstaw informatyki. Wydawnictwo KUL, 2012.
    [BUY]
  • Paweł Garbacz, Robert Trypuz: A Metaontology for Ontological Engineering: A Philosophers' Perspective. In: Vermaas, Pieter; Dignum, Virginia (Ed.): Formal Ontologies Meet Industry - Proceedings of the Fifth International Workshop (FOMI 2011), pp. 16 - 27, IOS Press, 2011.

MetaOnt in UML

MetaOnt


OWL ontologies

Here there are the final results of our project on the meta-ontological schema for applied ontologies. OWL versions of our MetaOnt:


Ontologie poza granicami filozofii. Badania metaontologiczne u podstaw informatyki

Projekt dotyczy specyficznych struktur poznawczych zwanych ontologiami inżynieryjnymi, które od przeszło dwudziestu lat konstruowane są w informatyce, badaniach nad sztuczną inteligencją oraz w dziedzinach pokrewnych. Naszym celem jest znalezienie adekwatnej definicji owych ontologii inżynieryjnych, skonstruowanie ich klasyfikacji, a także opis wyselekcjonowanych systemów oraz porównanie ich z teoriami znanymi z filozofii.

Dodatkowym rezultatem naszych badań może być zainteresowanie polskiego środowiska filozoficznego ontologiami inżynieryjnymi i zainicjowanie refleksji metafilozoficznej nad nimi. Obecnie bowiem inżynieria ontologiczna rzadko pojawia się w przestrzeni dyskusji filozoficznych w Polsce. Wyniki naszego projektu powinny również zwiększyć świadomość metaontologiczną inżynierów ontologów i tym samym przyczynić się do polepszenia wartości epistemicznych i zwiększenia użyteczności samych ontologii inżynieryjnych.

Prowadzone badania będą miały z jednej strony charakter metametaontologiczny, w którym będziemy dążyć do wypracowania schematu metaontologicznego, adekwatnego dla charakterystyki fenomenu ontologii tworzonych poza granicami filozofii. Z drugiej strony będziemy podejmować refleksję metaontologiczną szczegółowo opisując za pomocą tego schematu reprezentatywną próbkę ontologii inżynieryjnych. Zbadamy, czy pytania stawiane przez inżynierów ontologów oraz odpowiedzi dawane na te pytania są interesujące z punktu widzenia filozofii.


W ramach projektu powstała książka “Ontologie poza ontologią”, której pierwszy, jeszcze niepublikowany szkic, mogą Państwa pobrać TU. Książka jest już dostępna w Wydawnictwie KUL.

 

Comments are closed.